170,000,000 تومان (ثابت شده)

فروش تریلی تانکر فروش تریلی تانکر دو محور در استان کردستان ، سنندج صورت می گیرد. یک دستگاه تریلی تانکر 36 هزار لیتری دو ...

 • ۰۹۱۸۵۴۲۳۷۹۹

 • کردستان، سنندج
 • وضعیتدست دوم
 • ضمانتنامههیچ کدام
4 دی, 1400

165,000,000 تومان (ثابت شده)

فروش تریلی کفی 12.20 فروش تریلی کفی 12.20 در تهران ، فیروزکوه. یک دستگاه تریلی کفی به طول 12.20 متر ساخت شهرضا ، با محور...

 • ۰۹۱۱۱۱۶۶۰۰۰

 • تهران ، فیروزکوه
 • وضعیتدست دوم
 • ضمانتنامههیچ کدام
4 دی, 1400

400,000,000 تومان (ثابت شده)

فروش تریلی کمپرسی با سلام ، فروش تریلی کمپرسی عثمان کوک در همدان صورت می گیرد. یک دستگاه تریلی کمپرسی عثمان کوک فول بزرگ...

 • ۰۹۱۸۷۳۰۳۹۴۱

 • همدان ، نهاوند
 • وضعیتدست دوم
 • ضمانتنامههیچ کدام
3 دی, 1400

1,750,000,000 تومان (ثابت شده)

تریلی قیچی فنر زیر بنز فروش تریلی قیچی فنر زیر بنز در تهران . یک دستگاه تریلر زیر بنز قیچی فنر در حد بفروش می رسد. بازدی...

 • ۰۹۱۴۳۵۲۲۲۶۵

 • تهران ، آذربایجان
 • وضعیتدست دوم
 • ضمانتنامههیچ کدام
2 دی, 1400
بالا
تماس